Bezinning

 

 

Overweging bij het Weesgegroet


Wees gegroet, Maria
We komen je groeten, Maria, zoals de engel je kwam bezoeken.
We kijken je aan, we spreken je aan, in het vertrouwen dat jij ook naar ons omziet.
We groeten je zoals Elisabeth het deed toen ze overgelukkig was met je bezoek.
We komen je groeten, Maria, zoals herders en wijzen het ons voordeden toen ze jou en je pasgeboren Kind hadden gevonden.
We groeten je met allen die waar ook ter wereld samen zijn om te bidden, daar waar de hemel de aarde raakt.

 

Vol van genade
Maria, je mag van geluk spreken zo door God geliefd te zijn. De engel zei: "Verheug je, begenadigde".
Je bent niet groot en sterk uit eigen kracht.
Je bent niet heilig door eigen werk.
Je hebt alles aan God te danken.
Hij heeft jou uitgekozen en gevraagd de moeder van Jezus te worden.
Je hebt dikwijls gezongen voor je God.
Je noemde Hem je Redder die zijn oog liet vallen op je kleinheid en eenvoud.
Maria, we zijn blij en dankbaar om het grote werk dat God in jouw leven heeft verricht.

 

De Heer is met U
Maria, het geheim van je leven was die dichte nabijheid van God.
Steeds heeft Hij je omringd met zijn liefde en zorg.
Je weet je een veelgeliefd kind van God, je Vader.
Gods goede Geest heeft voortdurend in jouw hart gewoond en gewerkt.
Het was je mooiste dag toen je het leven mocht schenken aan Jezus, Gods Zoon, die mens met de mensen wilde zijn.

 

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen
Zo heeft je nicht Elisabeth het  gezegd.
Je groot geloof, je eenvoud, je dienstbaarheid, je gebedszin maken je tot een Lieve Vrouwe die meer dan anderen thuis is bij God.
Over jou, Maria, weten we niets dan goeds te vertellen.
We prijzen je omdat je naar Gods Woord hebt geluisterd.
Je hebt het in je leven van elke dag ook waargemaakt.

 

Gezegend is de vrucht van uw schoot : Jezus
Maar bovenal willen we jou vereren als Moeder van de Heer Jezus.
Jij hebt Hem gedragen en gevoed, jij hebt Hem een thuis gegeven in Nazareth.
Je hebt Hem zijn eigen weg laten gaan, ook al verstond je Hem niet steeds.
Je hebt Hem gevolgd op die weg en zo ben je zijn leerlinge geworden.

Je was erbij toen Hij stierf, veel te vroeg uit je leven weggerukt.
Je stond onder het kruis, met bange vragen maar niet zonder vertrouwen.
Daar ben je ook onze Moeder geworden.
Je bent een Moeder uit de duizend.
Zoals op de bruiloft te Kana verwijs je ook ons naar je Zoon.
Je drukt ons op het hart:"Doet maar wat Hij je zeggen zal".

 

Heilige Maria, Moeder Gods
We noemen nogmaals je naam, Maria.
Maar we voegen er wat eretitels aan toe.
Je bent immers de eerste onder Gods heiligen.
We geloven dat je ook nu leeft, dicht bij Jezus, in het huis van de Vader, voor altijd.
Je bent de Moeder van Jezus, de Moeder van Gods Zoon.
We spreken je aan als ‘moeder Gods' omdat je kind de Zoon is van de Allerhoogste.

 

Bid voor ons, zondaars
Nu we je zo overvloedig hebben bewonderd, komen we je ook iets vragen, Maria.
We maken er geen lange litanie van, geen eindeloze rij wensen en verlangens.
We vragen je voor ons te willen bidden.
Spreek voor ons ten beste bij je Zoon.
Noem onze namen in Zijn nabijheid.
Zorg voor ons en voor alle mensenkinderen.
We doen een beroep op je voorspraak, Maria, omdat we heel goed weten dat we het niet ver brengen als we er alleen voor staan.
We zijn immers arme zondaars, mensen die wel het goede willen maar nog zo dikwijls vastlopen in het kwaad.
Bid voor ons, Maria, voor alle gekwetste en gebroken mensen, voor zieken en eenzamen. Bid voor hen.

 

Nu en in het uur van onze dood
Maria, vandaag, in dit uur, vragen we om je gebed en hulp.
Daar waar we nu staan op onze levensweg, op onze tocht naar de Vader, smeken we om jouw moederlijke zorg.
En als dag en uur gekomen zijn waarop we voor de Vader zullen verschijnen, wees dan niet ver, Maria, sta ons terzijde in het uur van onze dood.
Bid dan opdat we samen met jou en al Gods lieve heiligen mogen delen in het hemelse leven waaraan geen einde komt.

Amen - Ja, moge het echt zo zijn.