Naam, contact, doel, steun

 

Naam van de stichting:

Stichting Maria’s Kapel Enter

Contact:

info@mariakapelenter.nl

 

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is het realiseren en beheren van een Mariakapel in Enter die voor iedereen toegankelijk is.

Steun ons:

De prachtige kapel moet onderhouden worden. Veel wordt door vrijwilligers gedaan, maar toch worden er kosten gemaakt. Wij zouden het het fijn vinden dat u ons steunt om het gebouw in stand te houden.

De bijdrage kan overgemaakt worden naar bankrekeningnummer NL91 RBRB 0943 7603 80 ten name van Stichting Maria's Kapel.

Alvast onze hartelijke dank.