Beloning, financiën, RSIN, activiteiten

Beloning:

Er is voor het bestuur, de overige leden en vrijwilligers geen beloningsstructuur.
Indien men kosten moet maken om bijvoorbeeld in het belang van de stichting te reizen, dan is, op afspraak vooraf, een beperkte reiskostenvergoeding bespreekbaar. De stichting is in beginsel niet vermogend en de kosten zullen dan ook strikt noodzakelijk gehouden moeten worden om het doel financierbaar te krijgen en te houden.

 

Financiën

In de periode 2017 tot en met medio september 2019 heeft onderstaand qua geldstromen plaatsgevonden:

Ontvangsten:

 • Opbrengst acties/donaties € 24.957,-

Uitgaven:

 • Bouw van de Kapel             € 17.125,-
 • Verzekering                          €       752,-
 • Website en hosting             €       319,-
 • Bankkosten                          €        821,-
 • Bestuur                                 €        177,-
 • Kosten in/rondom kapel    €      1589,-

Het batig saldo op enig moment medio september 2019 was € 4.173,-.

We hebben echter nog enkele uitgaven en betalingen te doen. Daarnaast uiteraard het jaarlijks onderhoud, de tuin, verlichting, verzekering, en dat gaat allemaal door. Dus een redelijke buffer zullen we wel moeten aanhouden om de toekomst van de mooie kapel te waarborgen.

 

RSIN nummer:

Het RSIN nummer is 8549.56.736

We hebben van de Belastingdienst het predicaat "ANBI" gekregen. Algemeen Nut Beoogde Instelling. Dat houdt in dat u uw financiële giften in uw belastingaangifte jaarlijks kunt opvoeren als fiscaal aftrekbare gift.

 

Uitgevoerde activiteiten van recente datum:

Sinds jaar 2017 is er veel gebeurd met en in onze stichting Mariakapel Enter. We hebben door tomeloze inzet van vele vrijwilligers een prachtige Mariakapel kunnen realiseren. Heel hartelijk dank aan jullie allemaal. En uiteraard bijzondere dank aan alle gulle gevers die het project mogelijk hebben gemaakt. Ook dank aan de bouwers die niet alleen arbeid ter beschikking stelden maar hier en daar ook materialen. Dank!

 

Eerder uitgevoerde activiteiten sinds de oprichting op 04-03-2015 zijn:

 • Plannen maken voor hoe de kapel er uit moet komen te zien
 • Brieven opstellen voor donateurs
 • Aanvragen donaties bij gulle gevers
 • Overleg met plaatselijk kerkbestuur over akkoord omtrent de geplande locatie van de kapel
 • Bankrekening geopend om de eerste storting door de bestuursleden te plaatsen waarmee de eerste kosten betaald zijn