Bestuur

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: de heer G. Broekkamp 

Secretaresse: mevrouw H. Kamphuis-Baan 

Penningmeester: de heer J. Grob 

Algemeen lid: de heer W.H. Kamphuis