Leven van Maria 

Maria werd volgens een overlevering geboren uit Joachim en Anna. Volgens de Katholieke Kerk is Maria vanaf haar conceptie gevrijwaard voor de erfzonde, dat wil zeggen dat ze onbevlekt ontvangen was. Ook geloven de Katholieke en de Orthodoxe Kerken dat Maria nooit een zonde heeft bedreven. 

Het Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met Jozef, maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd. Volgens de aankondiging van de engel Gabriël werd Jezus in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de Heilige Geest, de zogeheten maagdelijke geboorte.

Jozef en Maria vluchtten na de geboorte van Jezus naar Egypte. Jozef was via een droom door een engel gewaarschuwd, dat koning Herodes de aanstaande koning der Joden wilde vermoorden uit angst voor zijn eigen troon. Deze beging daartoe de kindermoord van Bethlehem. Na de dood van Herodes vestigden Maria en Jozef zich in Nazareth. 

Hier groeide Jezus op onder de hoede van Maria en Jozef. Bij het openbare optreden van Jezus wordt Maria nog enkele malen genoemd. Maria was bij de kruisiging van Jezus aanwezig. 

 

Feestdagen van Maria

Maria wordt op tal van plaatsen en dagen vereerd. De belangrijkste feestdagen van Maria zijn de volgende:

  • 2 februari: Maria Lichtmis: Maria presenteert haar zoon, het Licht van de wereld, in de tempel.
  • 25 maart: Maria Boodschap: Maria krijgt van een engel te horen dat zij zwanger is.
  • 15 augustus: Maria Tenhemelopneming: Maria is met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen.
  • 8 september: Maria Geboorte: Hangt samen met de inwijding van kerk in Jeruzalem, gewijd aan Anna, moeder van Maria.
  • 8 december: Maria Onbevlekte Ontvangenis: Maria gevrijwaard van zonde sinds geboorte.

 

  • Mei: Mariamaand.
  • Oktober: Maand van de Rozenkrans.

 

Ave Maria

Kijk en luister naar deze prachtige uitvoering van het Ave Maria van Franz Schubert, sopraan en mannenkoor.

Russisch"MEPhI" Mannenkoor, Tatiana Ivashchenko (sopraan), Dmitry Semenovsky (piano), Nadezhda Malyavina (dirigent)

April 7, 2013 Moskou, Tsaritsyno