Beleidsplan

 

 

Beleidsplan:

1. Lengte en geldigheidsduur
Per datum oprichting van de Stichting, 03-03-2015 is voor onbepaalde tijd de duur van het doel van de Stichting aangegaan.

2. Doel van de Stichting
De Stichting heeft zich ten doel gesteld een Mariakapel te realiseren in de plaats Enter en deze te onderhouden.

3. Visie en Missie
Zie ook punt 2, namelijk een mooie en doelmatige Kapel oprichten waar eenieder welkom is en zijn of haar levensuitingen en wensen kan uitdragen. Dat kan zijn in gebed, of in stilte, of door middel van een (wens-)kaars opsteken. Dat kan alleen of in gezelschap van meerdere personen zijn.

4. Ambities
De ambitie van de Stichting is voldoende geldmiddelen te verzamelen om het streven te behalen en voldoende jaarlijks daarna te verzamelen om de instandhouding van de kapel te realiseren. Daarbij wordt voorop gesteld dat er de nodige onderhoudswerkzaamheden worden verricht door vrijwilligers uit het dorp en/of de nabije omgeving.

5. Stappenplan
Om de eerste kosten te kunnen betalen heeft het Stichtingsbestuur zelf een bedrag ingebracht en een gulle geefster heeft aanvullend gestort om de eerste kosten voor formele aanvragen (bouwvergunning, tekeningen, post) te kunnen betalen. Een commissie voor fondsenwerving is opgestart om de benodigde middelen bijeen te verkrijgen voor verdere realisatie. Doelstelling is 2017 de kapel gereed te hebben.
Daarna volgt officiële ingebruikname en opening door nog te bepalen persoon.

De opening en inwijding heeft plaats gevonden in juni 2018.